Odporność na ścieranie

Odporność na ścieranie  (Ścieralność)  norma ISO 10545-6

Płytki nieszkliwione, takie jak np. płytki ze Spieków Kwarcowych Laminam,  bada się na podstawie normy ISO 10545-6, która określa tzw. ścieralność wgłębną. Jest to objętość wytartego, w czasie badania, z powierzchni płytki materiału (w mm3). Wartość maksymalna, dopuszczalna normą wynosi 205 mm3. Im wartość mierzona jest niższa, tym większa odporność na ścieranie badanego materiału. W przypadku nieszkliwionych płytek Spieków Kwarcowych Laminam, których barwa jest w całej grubości jednakowa, ścieralność ma mniejsze znaczenie, gdyż nawet pewne wytarcie powierzchni nie powoduje wizualnych zmian ich wzoru. Tak więc zalecane jest stosowanie właśnie płytek ze Spieków Kwarcowych Laminam w miejscach o najwyższym nasileniu ruchu pieszego, w miejscach do których dostają się drobiny ścierne, jak np, piasek, takich jak wejścia do budynków użyteczności publicznej, dworce, urzędy itp.  

 
Objętość wytartego, w czasie badania, z powierzchni płytki materiału w Spiekach Kwarcowych jest mniejsza niż 175 mm3 (Sketch Moro =145 mm3, Sketch Avorio =125 mm3, Oxide=156 mm3 )