Linfa - karta techniczna

 

Seria Linfa - Podstawowe parametry techniczne

   3000x1000x3,5 mm (z siatką) Norma
Tolerancja rozmiarów wzdłuż brzegu
+/- 0.5 mm
ISO 10545-2
Tolerancja w rozmiarach po przekątnej
+/- 1.0 mm
ISO 10545-2
Waga (wart. średn.) 8,2 kg/m2 Laminam
Jakość powierzchni / % bez widocznych wad > 95% ISO 10545-2
Twardość w skali Mohsa  ≥ 6
Nasiąkliwość  0.1% ( < 0.3%)
ASTM C373
Siła łamiąca in N / próbki 200x300 mm wart.śred. 700 ISO 10545-4
Wytrzymałość na zginanie w N / mm² wart. śred. 90
ISO 10545-4
Odporność na ścieranie  ≤ 175 mm3
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej / 10¯6/°C  6,6 ISO 10545-8
Odporność na plamy  klasa 4-5
Odporność chemiczna bez widocznych zmian
ISO 10545-13
Morozoodporność odporny
ISO 10545-12
Antypoślizgowość   R10 DIN 51130
Współczynnik tarcia (Chropowatość) -
-
Palność i rozprzestrzenianie się ognia  

 A2-s1, d0

Pozostałe dane techniczne pokaż